Zde vám přinášíme malou ochutnávku otázek se kterými se děti ve hře setkají.


 • park

  otázka:

  Skrze jaká média může být člověk šikanován, pokud mluvíme o kyberšikaně?

  možná odpověď:

  Všemožné elektronické prostředky jako jsou mobilní telefony, e-maily, pagery, internet, blogy apod.

 • sídliště

  otázka:

  Uveď 3 organizace ve svém okolí, které mohou lidem pomoci při řešení šikany.

  možná odpověď:

  Např.: pedagogicko-psychologická poradna, psycholog, Policie ČR, orgán sociálně-právní ochrany dětí.

 • klub

  otázka:

  Jmenujte alespoň 3 hlavní znaky sekt.

  možná odpověď:

  Např.: izolace členů sekty od běžné populace, „programování“, nevídaně silná autorita vůdce, vůdci jsou přisuzovány božské atributy, koncentrace moci do jedné osoby nebo malé skupiny osob, vyžadování poslušnosti.

 • sídliště

  otázka:

  Uveď alespoň 2 věci, o které může členství v sektě člověka připravit.

  možná odpověď:

  Např.: možnost samostatného rozhodování, ztráta kontaktu s členy rodiny a přáteli.

 • park

  otázka:

  Vyjmenuj alespoň 3 výhody přátelství s cizincem.

  možná odpověď:

  Např.: učení se cizí řeči, seznámení s cizí kulturou, získání nových pohledů na svět

 • parkoviště

  otázka:

  Vysvětli, co je to „předsudek“.

  možná odpověď:

  Např.: přisuzování vlastností lidem dopředu, aniž bychom je znali.

 • parkoviště

  otázka:

  Společně v týmu vymyslete 1 důvod, pro který zkusí adrenalinové sporty dítě, 1 důvod, proč dospělý, a 1 důvod, pro který starý člověk.

  možná odpověď:

  Např.: dítě – zvědavost, co to udělá; dospělý – vyniknout mezi ostatními; starý člověk – ještě si v životě něco užít.

 • parkoviště

  otázka:

  Jaká je v ČR nejvyšší povolená hranice alkoholu v krvi při řízení motorového vozidla?

  možná odpověď:

  0,00 ‰

 • klub

  otázka:

  Popiš ostatním členům týmu slovo „kondom“ bez použití tohoto slova a jeho kořene. Ostatní členové týmu musí slovo v časovém limitu uhodnout.

  možná odpověď:

 • klub

  otázka:

  Vyjmenuj alespoň 3 rizika, která s sebou přináší neplánované otěhotnění 17leté dívky.

  možná odpověď:

  Např.: vyčítá dítěti ušlé příležitosti, komplikace kvůli fyzické nevyzrálosti, nedokončení vzdělání, riziko rozchodu s přítelem, dítě může být pociťováno jako přílišná zátěž, sama nebude zvládat péči a výchovu, nedostatek finančního zajištění.

 • parkoviště

  otázka:

  Jaké jsou podle tebe důsledky nadměrného přejídání?

  možná odpověď:

  Např.: nadváha, s tím spojená nespokojenost jak vypadám, deprese, neúměrné zatížení trávicí soustavy, velké finanční výdaje za jídlo.

 • park

  otázka:

  Uveď příklad toho, jak můžeš zabránit tomu, aby tvůj kamarád chodil za školu.

  možná odpověď:

  Např.: neustále ho přesvědčovat, aby to nedělal, řeknu to jeho rodičům, poradím se nejdřív se svými rodiči, se starším sourozencem, kamarádem.

 • sídliště

  otázka:

  Uveď příklady problémů, které mohou vzniknout díky záškoláctví.

  možná odpověď:

  Např.: zhoršený prospěch, zameškané a neomluvené hodiny, zvýšená kontrola školní docházky ze strany učitelů a rodičů, ztráta důvěryhodnosti důvodů k absenci ve škole, podvody (falšování omluvenek)

 • hospoda

  otázka:

  Uveď alespoň 3 argumenty, jakými nejčastěji obhajuje svou závislost hráč automatů?

  možná odpověď:

  Např.: nemám nic lepšího na práci, ty peníze, co jsem do toho automatu nacpal, musím dostat zpátky, potřebuji „vydělat“ peníze.

 • hospoda

  otázka:

  Vyjmenuj alespoň 3 orgány, které jsou poškozovány užíváním alkoholu.

  možná odpověď:

  Např.: mozek, srdce, žaludek, ledviny, játra.