otázka č.33

Posted by: on Zář 23, 2012 | No Comments

Uveď alespoň 3 argumenty, jakými nejčastěji obhajuje svou závislost hráč automatů?

Např.: nemám nic lepšího na práci, ty peníze, co jsem do toho automatu nacpal, musím dostat zpátky, potřebuji „vydělat“ peníze.

O hře
Objednávka
Kontakt