Hra – edukační pomůcka „Cesta Labyrintem města“

Pro neutuchající zájem vychází v lednu 2023 nová verze této oblíbené edukační pomůcky. Ve zcela novém, svěžím designu, na četná přání ve zmenšené krabici, ale hlavně kompletně zredigovaná a doplněná o nová, aktuální témata! Hra je již skladem a objednat si jí můžete již nyní zde.

  • je moderní alternativou programu primární prevence.
  • je organizačně nenáročnou a metodickou pomůckou primární prevence a je řešena formou interaktivní deskové hry
  • Hra je určena pro školy, zařízení pro děti a mládež, dětské domovy, domy dětí a mládeže a další volnočasová zařízení
  • Je možné do ní zapojit děti již od 4. tříd
  • Hra otevírá prostor pro diskuzi nad tématy rizikového chování (šikana, drogy, poruchy příjmu potravy, extremismus, alkohol), posiluje sociální a komunikační dovednosti dětí a byla vyvinuta týmem odborníků v oblasti primární prevence rizikového chování.

Hra „Cesta Labyrintem města“ může sloužit školám, zařízením pro děti a mládež, dětským domovům, domům dětí a mládeže a dalším volnočasovým zařízením.

 

Pusťte si ukázku jak se může hrát Cesta Labyrintem města během karantény:

 

Další využití:

  • Hra slouží jako evaluační nástroj pro hodnocení efektivity primárně preventivního působení (umožňuje definovat silné a slabé stránky Minimálního programu primární prevence ve školách)
  • může upozornit na rizikové skupiny nebo jedince, kterým je pak třeba dál věnovat pozornost v rámci selektivní nebo indikované primární prevence tréninku sociálních a komunikačních dovedností.

Hra byla vyvinuta týmem odborníků v oblasti primární prevence rizikového chování.

O hře
Objednávka
Kontakt