Zde vám přinášíme hodnocení ze strany lektorů, kteří hru používají při výuce.

 

„Hru používám už několik let v hodinách výchovy ke zdraví. Žáky i mě baví, je zajímavé pozorovat, jaký mají žáci přehled v různých oblastech.“
Třídní učitelka, Ústí nad Orlicí

„Hru používáme několikrát do měsíce. Jako metodik prevence oceňuji především možnost výběru jednotlivých témat z oblasti prevence rizikového chování.“
Školní metodička prevence, Plzeň

„Líbí se mi vyváženost hry. Je zábavná pro děti a zároveň mají možnost se něco naučit.“
Učitelka,Teplice

„Labyrint jsme zařadili jako nabídku aktivit pro děti ve školní družině. Míváme tematické dny, kdy se obzvlášť hodí. Děti si hru půjčují i sami od sebe.“
Vychovatelka, Praha

„Labyrint bereme s sebou na výjezdy v rámci školy, např. škola v přírodě, cyklo-výlety. Paní učitelky si jej berou na suplování.“
Zástupkyně ředitele, Praha

„Děti hned zaujal formát hry – velké figurky, přesýpací hodiny, žetony.“
Speciální pedagog, Sokolov

„Dnes je nabídka metodických pomůcek široká. Já sázím na interaktivitu. Otázky a úkoly děti zaujmou. Zařazení Labyrintu do vyučování vidím jako přínosné. Mě se osvědčuje.“
Třídní učitel, Praha – Východ

O hře
Objednávka
Kontakt