Škola

Otázka: Uveď 2 důvody, proč je povoleno užívat legální návykové látky (cigarety, alkohol) až od 18. let.

Odpověď: Např. Dospělý lidský organismus se dokáže lépe s těmito látkami vypořádat, psychická vyspělost člověka, plná právní odpovědnost…

Kyberprostor

Otázka: Uveď příklad toho, co může člověk ztratit hraním na automatech?

Odpověď: Např. Peníze, volný čas, práci, rodinu, přátelství, zdraví.

Obchoďák

Otázka: Uveď 3 rizika spojená s užíváním konopných látek.

Odpověď: Např.  zhoršení koncentrace, zpomalení reakcí (prodloužení času reakčního času), poruchy nálady, poruchy paměti, nespavost, vznik závislosti, zdravotní problémy (neplodnost, záněty sliznic, rakovina plic apod.)

Párty

Otázka: Uveď alespoň 3 způsoby, jak můžeš odmítnout nelegální návykovou látku, kterou ti nabízí tvůj kamarád.

Odpověď: Např. Neustále opakovat ne, nechci, říci jasně NE, vysvětlit kamarádovi proč to nechci, nabídnout kamarádovi jiný způsob trávení volného času.

Domov

Otázka: Vysvětli, co je substituční léčba.

Odpověď: Např. Jedna z možností léčby závislosti na opiátec, prostřednictvím podávání jiných látek (metadon, subutex, subuxon)..

Park

Otázka: Uveď alespoň 3 projevy, které se dějí s tělem, když je člověk naštvaný.

Odpověď: Např. Napětí celého těla, zúžení očí, pevný stisk zubů, stisk prstů na ruce, zvrásčení čela, bušení srdce, zčervenání.

O hře
Objednávka
Kontakt