otázka č.42

Posted by: on Zář 23, 2012 | No Comments

Vyjmenuj alespoň 3 orgány, které jsou poškozovány užíváním alkoholu.

Např.: mozek, srdce, žaludek, ledviny, játra.

otázka č.33

Posted by: on Zář 23, 2012 | No Comments

Uveď alespoň 3 argumenty, jakými nejčastěji obhajuje svou závislost hráč automatů?

Např.: nemám nic lepšího na práci, ty peníze, co jsem do toho automatu nacpal, musím dostat zpátky, potřebuji „vydělat“ peníze.

otázka č.19

Posted by: on Zář 23, 2012 | No Comments

Uveď příklady problémů, které mohou vzniknout díky záškoláctví.

Např.: zhoršený prospěch, zameškané a neomluvené hodiny, zvýšená kontrola školní docházky ze strany učitelů a rodičů, ztráta důvěryhodnosti důvodů k absenci ve škole, podvody (falšování omluvenek)

otázka č.31

Posted by: on Zář 23, 2012 | No Comments

Uveď příklad toho, jak můžeš zabránit tomu, aby tvůj kamarád chodil za školu.

Např.: neustále ho přesvědčovat, aby to nedělal, řeknu to jeho rodičům, poradím se nejdřív se svými rodiči, se starším sourozencem, kamarádem.

otázka č.14

Posted by: on Zář 23, 2012 | No Comments

Uveď alespoň 2 znaky, podle kterých lze poznat, že někdo trpí mentální anorexií.

Např.: odpor k jídlu, nechutenství, nikdo ho nevídá jíst – vyhýbá se společnému stolování, přestože je hubený, neustále opakuje, že je tlustý, uzavřenost, bledost kůže.

otázka č.13

Posted by: on Zář 23, 2012 | No Comments

Jaké jsou podle tebe důsledky nadměrného přejídání?

Např.: nadváha, s tím spojená nespokojenost jak vypadám, deprese, neúměrné zatížení trávicí soustavy, velké finanční výdaje za jídlo.

otázka č.9

Posted by: on Zář 23, 2012 | No Comments

Vyjmenuj alespoň 3 rizika, která s sebou přináší neplánované otěhotnění 17leté dívky.

Např.: vyčítá dítěti ušlé příležitosti, komplikace kvůli fyzické nevyzrálosti, nedokončení vzdělání, riziko rozchodu s přítelem, dítě může být pociťováno jako přílišná zátěž, sama nebude zvládat péči a výchovu, nedostatek finančního zajištění.

otázka č.8

Posted by: on Zář 23, 2012 | No Comments

Popiš ostatním členům týmu slovo „kondom“ bez použití tohoto slova a jeho kořene. Ostatní členové týmu musí slovo v časovém limitu uhodnout.

otázka č.38

Posted by: on Zář 23, 2012 | No Comments

Jaká je v ČR nejvyšší povolená hranice alkoholu v krvi při řízení motorového vozidla?

0,00 ‰

otázka č.25

Posted by: on Zář 23, 2012 | No Comments

Společně v týmu vymyslete 1 důvod, pro který zkusí adrenalinové sporty dítě, 1 důvod, proč dospělý, a 1 důvod, pro který starý člověk.

Např.: dítě – zvědavost, co to udělá; dospělý – vyniknout mezi ostatními; starý člověk – ještě si v životě něco užít.

O hře
Objednávka
Kontakt