otázka č.51

Posted by: on Zář 23, 2012 | No Comments

Uveď 3 organizace ve svém okolí, které mohou lidem pomoci při řešení šikany.

Např.: pedagogicko-psychologická poradna, psycholog, Policie ČR, orgán sociálně-právní ochrany dětí.

O hře
Objednávka
Kontakt