otázka č.23

Posted by: on Zář 23, 2012 | No Comments

Jmenujte alespoň 3 hlavní znaky sekt.

Např.: izolace členů sekty od běžné populace, „programování“, nevídaně silná autorita vůdce, vůdci jsou přisuzovány božské atributy, koncentrace moci do jedné osoby nebo malé skupiny osob, vyžadování poslušnosti.

O hře
Objednávka
Kontakt