otázka č.57

Zář 23, 2012 | No Comments

Vysvětli, co je to „předsudek“.

Např.: přisuzování vlastností lidem dopředu, aniž bychom je znali.

otázka č.58

Zář 23, 2012 | No Comments

Vyjmenuj alespoň 3 výhody přátelství s cizincem.

Např.: učení se cizí řeči, seznámení s cizí kulturou, získání nových pohledů na svět

otázka č.11

Zář 23, 2012 | No Comments

Uveď alespoň 2 věci, o které může členství v sektě člověka připravit.

Např.: možnost samostatného rozhodování, ztráta kontaktu s členy rodiny a přáteli.

otázka č.23

Zář 23, 2012 | No Comments

Jmenujte alespoň 3 hlavní znaky sekt.

Např.: izolace členů sekty od běžné populace, „programování“, nevídaně silná autorita vůdce, vůdci jsou přisuzovány božské atributy, koncentrace moci do jedné osoby nebo malé skupiny osob, vyžadování poslušnosti.

otázka č.51

Zář 23, 2012 | No Comments

Uveď 3 organizace ve svém okolí, které mohou lidem pomoci při řešení šikany.

Např.: pedagogicko-psychologická poradna, psycholog, Policie ČR, orgán sociálně-právní ochrany dětí.

otázka č.53

Zář 23, 2012 | No Comments

Skrze jaká média může být člověk šikanován, pokud mluvíme o kyberšikaně?

Všemožné elektronické prostředky jako jsou mobilní telefony, e-maily, pagery, internet, blogy
apod.

O hře
Objednávka
Kontakt